تبلیغات
به وبلاگ آسیا،دانلود مقاله و عکس خوش آمدید. - مقاله ای درباره باز تابش شعاع های مشخص در آیینه های مقعر
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

به وبلاگ آسیا،دانلود مقاله و عکس خوش آمدید.
 

به وبلاگ من خوش آمدید
 

باز تابش شعاعهای مشخص در آینه مقعر

   الف- اگر پرتو تابش موازی محور اصلی باشد باز تابش آن از كانون می گذرد

  ب-  اگر پرتوی تابش از كانون بگذرد بازتابش آن موازی محور اصلی است

  ج - اگر پرتو تابش از مركز بگذرد بازتابش آن روی خودش است

   د - اگر پرتو تابش زاویه دار بامحور اصلی به نقطه راس برخورد كند زاویه دار بازتابش میكند

رسم تصویر در آینه مقعر

برای رسم تصویر در آینه مقعر می توان دو نور مشخص از نورهای فوق را انتخاب

کرده و محل تصویر را به دست آورد

1- شی بین   F  و  (در فاصله کانونی)

الف - پشت آینه       ب - مجازی

ج - مستقیم             د - بزرگتر از شی

تصویر:

الف - پشت آینه       ب - مجازی

ج - مستقیم             د - بزرگتر از شی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

2-  شی در کانون

تصویر:

 در بینهایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  - شی بین F  (کانون) و  C (مرکز آینه)

تصویر:

الف - بین مرکز وبینهایت        ب - حقیقی

ج - وارونه                د - بزرگتر از شی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- شی در مرکز C

تصویر:

الف - در C                      ب - حقیقی

 ج - وارونه             د - برابر خود ازشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - شی در خارج از فاصله   CP

تصویر:

الف - بین  C  وF            ب - حقیقی

ج - وارونه               د - کوچکترازشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - شی در بینهایت (خیلی دور)

 تصویر:

 الف - در کانون  F      ب - حقیقی

 ج - وارونه              د -  کوچکترازشی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ